imagen.html

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

APOSTEM PER LA SEGURETAT I LA SALUT A LA FEINA

Audiovisuals

El convidem a consultar el nostre catàleg de productes audiovisuals, d'elaboració pròpia, que li seran útils per formar i conscienciar els seus treballadors en la prevenció de riscos en la seva empresa.

Descarregui aquí el catàleg d'audiovisuals

Consulti algunes mostres dels vídeos que estan a la seva disposició:

COL·LECCIÓ VÍDEOS EPI

Per tal de facilitar als treballadors un millor coneixement de l'ús i l'elecció dels EPI, hem desenvolupat aquesta col·lecció de vídeos pràctics el principal objectiu és reforçar la percepció de les virtuts d'aquests equips quan la seva utilització és adequada i correcta.

Col·lecció vídeos Pimex

Gràcies a un conveni de col·laboració amb Arbo Unie (entitat holandesa especialitzada en prevenció de riscos laborals), els oferim aquesta colecció de vídeos

COL·LECCIÓ VÍDEOS BIOSEGURETAT

Fruit de la nostra experiència com a entitat dedicada a la salut laboral, hem elaborat una col·lecció de vídeos amb consells pràctics sobre Bioseguretat que volem compartir amb la resta d'organitzacions sanitàries, a fi que puguin emprar-la per a la formació i informació dels seus treballadors.

Boques d'incendi equipades (BIE)

Les boques d'incendi equipades són uns eficaços elements de protecció davant conats d'incendi en edificis i naus industrials. La seva eficàcia depèn d'un bon manteniment i de les revisions periòdiques reglamentàries per verificar el seu bon estat de funcionament.

El vídeo narra la situació d'emergència en què es veu embolicat un treballador, obligat per les circumstàncies, a atacar un conat d'incendi amb una mànega en desastroses condicions. És el punt de partida per explicar la importància de tenir sempre a punt les BIE.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per impartir un curs monogràfic sobre el tema i és el quart vídeo de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I04).
 

 

Brigada contra incendis (BCI)

Un incendi de conseqüències materials importants posa en evidència l'escassa organització davant situacions d'emergència existents en una empresa. El desgraciat esdeveniment serà el detonant perquè el gerent encarregui al responsable de seguretat la missió de dotar l'empresa d'un pla d'emergència. El pla revelarà la necessitat de constituir una brigada contra incendis o BCI.

El vídeo tracta sobre l'organització d'un BCI senzill en una empresa petita, a l'empara de la tesi que no cal una organització gaire complexa perquè la brigada sigui eficaç si les persones estan formades i les comeses estan ben definides en funció de la magnitud i el risc d'incendi de l'empresa.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per impartir un curs monogràfic sobre el tema i és el cinquè títol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I05).
 

 

EPI, una decisió professional

Els equips de protecció individual (EPI) ens han de protegir dels riscos de patir un accident, però només s'ha de considerar el seu ús quan no es poden aplicar altres solucions. Per això diem que la protecció individual és l'última fase de la prevenció.

Els EPI són equips de treball, com qualsevol altre utillatge o eina amb què treballem. I tan important com això és que, en l'elecció o el manteniment dels EPI, entre altres qüestions, han de participar, responsablement, tant empresaris com treballadors.

 

Estrès laboral

El nostre entorn laboral pateix canvis accelerats que influeixen en les exigències de la tasca, el grau d'autonomia o el clima laboral i comporten una sèrie de riscos que poden afectar tant la salut psíquica i el benestar de les persones, com el desenvolupament de la seva feina: són els factors que coneixem com a riscos psicosocials i, entre les conseqüències d'aquests, una de les més importants és l'estrès laboral. Molts dels problemes de salut estudiats en el medi laboral estan directament relacionats amb l'estrès laboral. Aquest vídeo, dirigit a tot el col·lectiu de treballadors, explica el concepte d'estrès dins el context laboral i com és possible prevenir-lo aplicant mesures organitzatives i també mitjançant tècniques d'afrontament específiques, coneixent les diferents pautes de prevenció de l'estrès des de la perspectiva individual.
 

 

Exposats a l'agressió

Aquest vídeo introdueix la necessitat de prevenir les agressions (físiques o psicològiques) que poden patir els professionals que atenen pacients, clients o usuaris en general.

Proposa l'adopció de mesures tècniques i organitzatives per part de l'empresa, així com la millora en habilitats socials i el desenvolupament d'estratègies de control emocional per part dels treballadors, com a eines eficaces per a la prevenció de la violència laboral.

També conté diversos testimonis reals de professionals que han patit agressions. A més d'un exemple fictici que recrea una situació conflictiva en una feina d'atenció al públic, mostrant l'abans i el després, un cop aplicades les tècniques de gestió de conflictes descrites en l'audiovisual.
 

 

Extintors portàtils

Tres situacions perfectament versemblants en què es produeixen conats de foc són el punt de partida del vídeo per presentar-nos l'extintor: l'element imprescindible per a la primera intervenció davant el foc. El tècnic expert i un bomber professional ens expliquen la varietat d'extintors més adequats per apagar cada tipus de foc.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per impartir un curs monogràfic sobre el tema i és el segon capítol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I02).
 

 

Fes un reset en ergonomia

El treball amb ordinador ha patit canvis significatius durant els últims anys: implantació sistemàtica de pantalles TFT, dispositius sense fil, ús de portàtil cada vegada més estès en l'àmbit laboral... El propòsit d'aquest audiovisual és recollir, a més de les recomanacions preventives generals en l'ús d'ordinador, els criteris ergonòmics a seguir en relació amb aquests canvis tecnològics i la seva influència en el món laboral.
 

 

 

Hàbits posturals per prevenir el mal d'esquena

Les lesions musculoesquelètiques són un problema de primera magnitud a tots els països industrialitzats. Un estudi de l'AESST estima que un total de 44 milions de treballadors (un de cada 3) pateixen mal d'esquena.

Moltes lesions d'esquena es podrien prevenir si adoptem uns hàbits posturals correctes tant a la feina com fora d'aquest àmbit. Aquest vídeo mostra precisament què podem fer cada un de nosaltres, dia a dia, per modificar una gran part de les postures incorrectes (que assumim com a normals) i que són perjudicials per a l'esquena.

 

La teva salut no té preu

Les lesions amb baixa, provocades per sobrecàrrega física, assoleixen a Espanya una xifra molt elevada, constituint la primera causa de baixa laboral. En el sector del comerç i l'alimentació hi ha nombroses activitats que poden ser un risc de càrrega física per als treballadors que exerceixen les seves tasques en aquest àmbit.

Aquest vídeo revisa aquells hàbits i accions posturals que poden comportar un risc per a la salut des de dos blocs diferenciats:
  • La manipulació de càrregues
  • Les postures forçades i moviments repetitius
  • El vídeo proposa els consells, pràctiques i mesures més adequades per prevenir lesions del sistema musculoesquelètic durant l'execució de les activitats més comunes en el sector.
 

 

Per veure-ho més clar

El sector d'activitat de la neteja viu durant els últims anys una gran expansió pel fet que moltes empreses, cada vegada més, tendeixen a contractar els serveis de neteja, manteniment d'edificis, transport, etc., amb empreses externes especialitzades.

Aquesta expansió, que afavoreix la contractació constant de nous llocs de treball, ha d'anar acompanyada d'una adequada formació en tots els aspectes, particularment en prevenció de riscos laborals, cosa que no només ha d'elevar el grau de confiança dels qui fem aquesta activitat sinó que beneficiarà la qualitat del nostre treball i, sobretot, protegirà la nostra salut.

Aquest vídeo formatiu, dirigit a personal en general de la neteja, recorda que, per veure-ho més clar, hem de tenir en compte les mesures preventives més elementals i així evitar accidents causats pels riscos presents en les múltiples activitats del sector.

 

Pla d'emergència i evacuació

La Llei de PRL obliga els empresaris a analitzar les situacions d'emergència que es puguin produir en la seva empresa i adoptar les mesures necessàries per a la lluita contra incendis i l'evacuació dels treballadors. Un pla d'emergència és precisament una guia d'actuació on s'estableixen els recursos humans i materials necessaris per combatre una emergència amb l'objectiu de garantir la integritat física dels ocupants de l'edifici sinistrat. És més que un simple document i molt més que una amable declaració d'intencions.

El vídeo descriu les fases fonamentals d'un pla d'emergència: el pla d'alarma, el pla d'extinció i el pla d'evacuació. A aquesta última fase, el pla d'evacuació, el programa dedica més atenció, atès que de l'èxit de l'evacuació depèn la salvaguarda de les vides humanes. És el títol sisè de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I06).

 

Protecció contra incendis: un concepte integral

La seguretat no ha de quedar restringida al lloc de treball sinó que ha d'acompanyar la resta de les nostres activitats: al carrer, al cotxe, durant les vacances, en establiments públics, a la llar..., s'ha d'integrar d'una manera natural en la nostra vida quotidiana. Això depèn, en gran mesura, del coneixement que tinguem de les situacions de risc, davant les quals, com en el cas concret del risc d'incendis, la nostra actuació i capacitat de resposta són determinants per a la nostra seguretat i la dels que ens envolten. La paraula clau és prevenció, que és, sens dubte, l'eina més efectiva per evitar possibles danys derivats d'un incendi.

El vídeo ens obliga a observar, des d'una òptica crítica i preventiva, una varietat d'accions que fem quotidianament per tal de despertar la nostra atenció davant situacions que habitualment passem per alt i que poden ser desencadenants d'incendis. En tot el desenvolupament del vídeo hi ha implícita una invitació a adoptar unes senzilles mesures de prevenció i mostra l'actuació correcta a seguir en cas d'incendi, és a dir, de manera segura, per garantir que les conseqüències sobre les persones i els béns siguin mínims. És el setè i últim títol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I07).

 

Riscos de l'exposició solar

Una feina mestre

Aquest vídeo ofereix als professionals dedicats a la docència (mestres i professors) una guia d'ajuda per prevenir les conseqüències derivades dels riscos de tipus ergonòmic i psicosocials (trastorns de la veu i musculoesquelètics, l'estrès i altres trastorns relacionats) als quals estan exposats de manera singular aquest col·lectiu en el desenvolupament de la seva activitat docent diària. Respon a les inquietuds més crítiques expressades per aquest col·lectiu (referències reals extretes d'enquestes publicades), amb solucions i alternatives als problemes i conductes presents en les qüestions que plantegen i que poden derivar, irremeiablement, en els trastorns descrits.
 

 

 

Utilització d'extintors portàtils

Els extintors portàtils són instruments molt útils en la lluita contra el foc. Les pràctiques d'extinció amb aquests equips lleugers ens familiaritzen amb el seu funcionament i ens aporta seguretat per actuar amb rapidesa i serenitat davant un conat de foc real. El vídeo presenta cinc exemples d'extinció amb extintors i recorda les indicacions fonamentals que cal conèixer en utilitzar cadascun d'ells.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per preparar una sessió de pràctiques d'extinció amb extintors portàtils i és el tercer títol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I03).