Termes i condicions

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en el formulari d’aquesta aplicació propietat de MC MUTUAL, seran incorporades i tractades en un fitxer del qual n’és responsable aquesta entitat, l’objecte i finalitat del qual és la gestió de l’alta a la subscripció sol•licitada i la prestació del millor servei i atenció possible a col•laboradors, empreses, població protegida o qualsevol altre subscriptor de la publicació.

L’usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes en aquest formulari, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades, mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, dirigida a l’adreça següent (Av. Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, a l’atenció del responsable de seguretat)

En aquest sentit, l’informem que l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari podrà ser usada per MC MUTUAL per a l’enviament de tot tipus d’informació vinculada amb la relació de serveis que uneix a les parts i, especialment, per a la gestió directa i indirecta dels serveis prestats a través de la pàgina web, el titular de la qual és MC MUTUAL.

L’accés o tractament per part seva de les dades de caràcter personal en aquesta aplicació tindrà lloc amb l’únic objectiu de possibilitar la prestació dels serveis en la millor forma possible i no els aplicarà per finalitats diferents de les previstes, ni tan sols els comunicarà per a la seva conservació, a terceres persones alienes a aquesta relació de serveis. Així mateix, MC MUTUAL es compromet a complir amb les mesures de seguretat pertinents en cada moment segons la legislació vigent.

L’usuari es compromet a llegir i acceptar el què s’ha exposat en els diversos avisos legals existents en l’aplicació, així com en l’avís legal i les polítiques de privacitat que es troben a la URL www.mc-mutual.com. També prestarà atenció especial, però no exclusivament, a les clàusules que fan referència a continguts, propietat industrial, intel•lectual, actualitzacions i responsabilitats de les parts.