Volant assistencial

El volant assistencial és el document a través del qual l'empresa sol·licita a la mútua que presti assistència sanitària a un treballador que ha patit un incident a la feina.

A través d'aquest document s'estableix un protocol de comunicació que afecta els circuits de declaració d'accidents laborals des de l'inici.

Com tramitar?

Accedeix a l'apartat "Iniciar tràmit", aquí pots triar dues opcions:

  • Amb usuari registrat (usuari i contrasenya d'MC digital): un cop hi has accedit, indica el DNI del treballador o el núm. de referència i acciona el botó "Carregar dades". Seguidament t'apareixeran emplenades les dades que tenim del treballador a MC MUTUAL, i així només hauràs de revisar la informació, afegir-hi el que ha succeït i enviar el volant.
  • Sense usuari registrat: accediràs al formulari del volant assistencial, on hauràs d'emplenar, com a mínim, totes les dades obligatòries (caselles marcades en vermell). Un cop fet això, acciona el botó "Enviar".

Quan enviïs el volant assistencial, el treballador que hagi patit l'incident, rebrà un SMS amb el núm. de referència, i un link que li permetrà compartir o bé descarregar el volant assistencial (per casos que no es visitin a un centre propi d'MC MUTUAL). Veure més informació a Consulta del volant assistencial per centre sanitari.

Com s'emplena?

A més de les dades referents al responsable que emplena i signa el volant, i les dades pròpies del treballador lesionat, és important que quedin clars els següents aspectes al volant assistencial que ens envies:

  • La data, el lloc i l'hora exactes de l'incident.
  • A l'apartat tasques cal fer constar: la descripció detallada de la forma en què es va produir l'incident i la descripció dels danys visibles.
  • Si hi ha testimonis que han presenciat l'incident, cal indicat el nom i el número de DNI.

Preguntes freqüents

Qui l'ha d'emplenar?

El volant l’ha d'emplenar el superior immediat del treballador accidentat o el responsable del seu centre de treball.

Què passa si a la primera visita no es lliura el volant assistencial?

Si a causa de la gravetat de l'incident, el treballador no lliura, o bé, la mútua no disposa del volant assistencial en el moment de la visita, s'ha de remetre a la mútua al més aviat possible.