Donar d'alta la teva empresa a la mútua

Dona d'alta la teva empresa a la mútua perquè els treballadors per compte d'altri quedin protegits en cas de contingències professionals:

 • Assistència sanitària i prestació econòmica per incapacitat temporal.

 • Prestació econòmica per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

 • Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 • Prevenció de riscos laborals i millora de les condicions de salut a les empreses.

 • Prestacions complementàries (ajuts econòmics) dirigides als treballadors protegits.

I també, si ho vols, pots cobrir la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Quina documentació és necessària?

SI LA TEVA EMPRESA ÉS DE NOVA CREACIÓ

 • Omple el model TA/6 de la Seguretat Social, indicant a la casella 7.1 el número 001 i Mutual Midat Cyclops.
 • Si vols cobrir les contingències comunes, a més de les professionals, marca la casella 7.2 del mateix model TA/6
 • Lliura el document emplenat a l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social que et correspongui.

Per a la seva presentació pots dirigir-te a l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més pròxima al teu domicili. Si disposes de certificat digital pots realitzar algunes d'aquestes sol·licituds a través de la Seu Electrònica o bé tramitar directament la teva sol·licitud a través dels serveis disponibles per a "Empreses".

SI VOLS CANVIAR DE MÚTUA

 • Sol·licita la baixa (certificat de cessament) a la mútua actual enviant-li la carta de sol·licitud de baixa, com a mínim un mes abans de la data de venciment del document d'associació.
 • Presenta a l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) més propera al teu domicili, 10 dies abans de la data de venciment del document d'associació:
  • Proposta d'alta a MC MUTUAL en Accidents de Treball i Malalties Professionals.
  • El certificat de cessament que t'hagi facilitat la mútua anterior, on s'indica la data de venciment.
  • Si cobreixes també les contingències comunes, presenta l'Annex al document de proposició d'associació per a la cobertura de la prestació econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes (IT CC).
  • Informe del Comitè d'Empresa o del Delegat de Personal, si existeixen.
 • Envia'ns una còpia de tota aquesta documentació per correu electrònic o presencialment.

Si disposes de certificat digital pots realitzar algunes d'aquestes sol·licituds a través de la Seu Electrònica o bé tramitar directament la teva sol·licitud a través dels serveis disponibles per a "Empreses".

Preguntes freqüents

És obligatori afiliar-se a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

Has associar-te a una mútua col·laboradora a la Seguretat Social per cobrir les contingències professionals i, si vols, pots cobrir la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes amb la mateixa mútua.

Què és el document d'associació?

És el document que com a empresa has de formalitzar amb la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social perquè els treballadors contractats per compte d'altri quedin protegits en cas de contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals). El conveni d'associació té validesa d'un any i es prorroga tàcitament per períodes anuals llevat que hi hagi una denúncia expressa.

Recorda que si, a més, vols cobrir les contingències comunes, has de formalitzar també l'annex al document d'associació per a la cobertura de la prestació econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes (IT CC).

Com puc donar-me de baixa de la mútua?

Per sol·licitar la baixa de la mútua has de presentar la carta de sol·licitud de la baixa, un mes abans de la data del venciment del conveni d'associació.