Associa't

Si desitja ser mutualista, posi's en contacte amb la seva oficina més propera de MC MUTUAL i li ajudarem a elaborar la documentació necessària. O si ho prefereix pot contactar amb nosaltres a través d'aquest formulari.

Si és una empresa de nova creació

1 - Ha d'omplir el model TA/6, i assenyalar a la casella 7.1 el número 001 i Mutual Midat Cyclops.

2 - Una cop fet això, lliurar el document complimentat a l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social que li correspongui.

En el cas que sigui una empresa associada a una altre mútua

1 - Haurà de sol·licitar la baixa a la seva mútua actual, com a mínim un mes abans de la data de venciment del seu document d'associació. Per sol·licitar el canvi de mútua ha de remetre a la seva mútua actual la carta de sol·licitud de baixa.

2 - També ha de presentar en l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), 10 dies abans de la data de venciment del document d'associació, la següent documentació:

1 - Proposta d'alta a MC MUTUAL en Accidents de Treball i Malalties Professionals, que pot obtenir fent clic aquí.

2 - Certificat de cessament que li lliurarà la seva antiga mútua, on s'indica la data de venciment.

3 - Si desitja donar-se d'alta en Contingències Comunes, proposta d'alta en IT CC.

3 - Una vegada lliurada aquesta documentació a la TGSS, li agrairem ens remeti còpia al centre més proper de MC MUTUAL o bé ens l'enviï escanejada, per correu electrònic.

En el cas de que la seva empresa disposi d'Òrgans de Representació del Personal, a més, li agrairem ens remeti còpia de l'informe no vinculant que ha emès aquest òrgan, després de la comunicació de l'empresa del canvi de mútua (que haurà de realitzar 100 dies abans de la data de venciment del document d'Associació).