MC Mutual - Trabajadores

Treballadors

Protegim als treballadors, cuidem de la seva salut i ajudem a prevenir els possibles riscos

Salut i Prevenció

ESCOLA DE L'ESQUENA

Sabies que 8 de cada 10 persones patiran mal d'esquena durant la seva vida?

Conscients de la importància de la cura de l'esquena per a una bona salut hem creat aquesta aplicació web que, dividida en 6 capítols (Coneixes la teva esquena?, Dia a dia amb la teva esquena, Treballant amb la teva esquena, Com cuidar la teva esquena, Mou-te per la teva esquena i Salut integral), t'ajudaran a mantenir la teva columna jove i sana, a través de vídeos, animacions i consells pràctics.

Accedeix a la nostra Escola d'Esquena o descarrega't el full informatiu per ampliar informació.

ALIMENTACIÓ SANA, TREBALL SALUDABLE

L'eina Alimentació sana, treball saludable, aporta informació d'interès i estratègies per assolir un estil de vida saludable a través de l'alimentació i l'activitat física. Adoptar un estil de vida saludable redueix la possibilitat de patir algunes malalties cròniques així com lesions del sistema osteomuscular, ja que l'organisme respon d'una forma més adequada a les exigències del nostre entorn.

Aquesta guia està composta de diversos capítols on s'inclouen autoqüestionaris, activitats pràctiques, eines i idees que ens ajudaran a mantenir una vida sana tant dins com fora de la feina.

Aposta per la teva salut, serà la teva millor recompensa.

Per accedir a l'eina fes clic aquí.

EN FORMA DAVANT L'ORDINADOR

Els ordinadors formen part de la nostra vida quotidiana. A més de ser una eina de treball bàsica en moltes professions, també constitueixen un instrument d'oci i d'interrelació amb el nostre entorn.

Però el seu ús continuat també pot comportar molèsties visuals o musculoesquelètiques, si no tenim en compte algunes senzilles recomanacions.

En forma davant l'ordinador! d'MC MUTUAL proporciona consells ergonòmics per treballar de manera correcta amb el nostre ordinador, a més d'una taula d'exercicis visuals i d'estirament muscular per prevenir possibles molèsties. També et podràs baixar un estalvi de pantalla o un útil temporitzador d'exercicis, que t'ajudaran a fer un descans quan sigui necessari.

Per accedir a l'eina fes clic aquí.

PUBLICACIONS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Posem a la teva disposició recomanacions i consells que t'ajudaran a millorar la seguretat al teu lloc de treball i prevenir possibles riscos.

Accedeix aquí als nostres tríptics i fulls informatius.

MANUALS PRL

Et proporcionem manuals pràctics sobre prevenció de riscos laborals. Accedeix aquí per veure'ls.

MC SALUT LABORAL

MC SALUt LABORAL és una publicació especialitzada en temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la salut dels treballadors a l'entorn laboral.

Fes clic aquí per consultar els números publicats.

AUDIOVISUALS

Et convidem a visualitzar alguns dels nostres videos, de producció pròpia, que t'aportaran consells útils sobre prevenció de riscos laborals.

Fes un reset en ergonomia

El treball amb ordinador ha patit canvis significatius durant els últims anys: implantació sistemàtica de pantalles TFT, dispositius sense fil, ús de portàtil cada vegada més estès en l'àmbit laboral... El propòsit d'aquest audiovisual és recollir, a més de les recomanacions preventives generals en l'ús d'ordinador, els criteris ergonòmics a seguir en relació amb aquests canvis tecnològics i la seva influència en el món laboral.

 

Una feina mestre

Aquest vídeo ofereix als professionals dedicats a la docència (mestres i professors) una guia d'ajuda per prevenir les conseqüències derivades dels riscos de tipus ergonòmic i psicosocials (trastorns de la veu i musculoesquelètics, l'estrès i altres trastorns relacionats) als quals estan exposats de manera singular aquest col·lectiu en el desenvolupament de la seva activitat docent diària. Respon a les inquietuds més crítiques expressades per aquest col·lectiu (referències reals extretes d'enquestes publicades), amb solucions i alternatives als problemes i conductes presents en les qüestions que plantegen i que poden derivar, irremeiablement, en els trastorns descrits.

 

 

La teva salut no té preu

Les lesions amb baixa, provocades per sobrecàrrega física, assoleixen a Espanya una xifra molt elevada, constituint la primera causa de baixa laboral. En el sector del comerç i l'alimentació hi ha nombroses activitats que poden ser un risc de càrrega física per als treballadors que exerceixen les seves tasques en aquest àmbit.

Aquest vídeo revisa aquells hàbits i accions posturals que poden comportar un risc per a la salut des de dos blocs diferenciats:

  • La manipulació de càrregues
  • Les postures forçades i moviments repetitius
  • El vídeo proposa els consells, pràctiques i mesures més adequades per prevenir lesions del sistema musculoesquelètic durant l'execució de les activitats més comunes en el sector.

 

Estrès laboral

El nostre entorn laboral pateix canvis accelerats que influeixen en les exigències de la tasca, el grau d'autonomia o el clima laboral i comporten una sèrie de riscos que poden afectar tant la salut psíquica i el benestar de les persones, com el desenvolupament de la seva feina: són els factors que coneixem com a riscos psicosocials i, entre les conseqüències d'aquests, una de les més importants és l'estrès laboral. Molts dels problemes de salut estudiats en el medi laboral estan directament relacionats amb l'estrès laboral… Aquest vídeo, dirigit a tot el col·lectiu de treballadors, explica el concepte d'estrès dins el context laboral i com és possible prevenir-lo aplicant mesures organitzatives i també mitjançant tècniques d'afrontament específiques, coneixent les diferents pautes de prevenció de l'estrès des de la perspectiva individual.

 

EPI, una decisió professional

Els equips de protecció individual (EPI) ens han de protegir dels riscos de patir un accident, però només s'ha de considerar el seu ús quan no es poden aplicar altres solucions. Per això diem que la protecció individual és l'última fase de la prevenció.

Els EPI són equips de treball, com qualsevol altre utillatge o eina amb què treballem. I tan important com això és que, en l'elecció o el manteniment dels EPI, entre altres qüestions, han de participar, responsablement, tant empresaris com treballadors.

 

Hàbits posturals per prevenir el mal d'esquena

Les lesions musculoesquelètiques són un problema de primera magnitud a tots els països industrialitzats. Un estudi de l'AESST estima que un total de 44 milions de treballadors (un de cada 3) pateixen mal d'esquena.

Moltes lesions d'esquena es podrien prevenir si adoptem uns hàbits posturals correctes tant a la feina com fora d'aquest àmbit. Aquest vídeo mostra precisament què podem fer cada un de nosaltres, dia a dia, per modificar una gran part de les postures incorrectes (que assumim com a normals) i que són perjudicials per a l'esquena.

 

Exposats a l'agressió

Aquest vídeo introdueix la necessitat de prevenir les agressions (físiques o psicològiques) que poden patir els professionals que atenen pacients, clients o usuaris en general.

Proposa l'adopció de mesures tècniques i organitzatives per part de l'empresa, així com la millora en habilitats socials i el desenvolupament d'estratègies de control emocional per part dels treballadors, com a eines eficaces per a la prevenció de la violència laboral.

També conté diversos testimonis reals de professionals que han patit agressions. A més d'un exemple fictici que recrea una situació conflictiva en una feina d'atenció al públic, mostrant l'abans i el després, un cop aplicades les tècniques de gestió de conflictes descrites en l'audiovisual.

 

Extintors portàtils

Tres situacions perfectament versemblants en què es produeixen conats de foc són el punt de partida del vídeo per presentar-nos l'extintor: l'element imprescindible per a la primera intervenció davant el foc. El tècnic expert i un bomber professional ens expliquen la varietat d'extintors més adequats per apagar cada tipus de foc.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per impartir un curs monogràfic sobre el tema i és el segon capítol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I02)

 

Utilització d'extintors portàtils

Els extintors portàtils són instruments molt útils en la lluita contra el foc. Les pràctiques d'extinció amb aquests equips lleugers ens familiaritzen amb el seu funcionament i ens aporta seguretat per actuar amb rapidesa i serenitat davant un conat de foc real. El vídeo presenta cinc exemples d'extinció amb extintors i recorda les indicacions fonamentals que cal conèixer en utilitzar cadascun d'ells.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per preparar una sessió de pràctiques d'extinció amb extintors portàtils i és el tercer títol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I03).

 

Boques d'incendi equipades (BIE)

Les boques d'incendi equipades són uns eficaços elements de protecció davant conats d'incendi en edificis i naus industrials. La seva eficàcia depèn d'un bon manteniment i de les revisions periòdiques reglamentàries per verificar el seu bon estat de funcionament.

El vídeo narra la situació d'emergència en què es veu embolicat un treballador, obligat per les circumstàncies, a atacar un conat d'incendi amb una mànega en desastroses condicions. És el punt de partida per explicar la importància de tenir sempre a punt les BIE.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per impartir un curs monogràfic sobre el tema i és el quart vídeo de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I04).

 

Brigada contra incendis (BCI)

Un incendi de conseqüències materials importants posa en evidència l'escassa organització davant situacions d'emergència existents en una empresa. El desgraciat esdeveniment serà el detonant perquè el gerent encarregui al responsable de seguretat la missió de dotar l'empresa d'un pla d'emergència. El pla revelarà la necessitat de constituir una brigada contra incendis o BCI.

El vídeo tracta sobre l'organització d'un BCI senzill en una empresa petita, a l'empara de la tesi que no cal una organització gaire complexa perquè la brigada sigui eficaç si les persones estan formades i les comeses estan ben definides en funció de la magnitud i el risc d'incendi de l'empresa.

Aquest vídeo és el suport imprescindible per impartir un curs monogràfic sobre el tema i és el cinquè títol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I05).

 

Pla d'emergència i evacuació

La Llei de PRL obliga els empresaris a analitzar les situacions d'emergència que es puguin produir en la seva empresa i adoptar les mesures necessàries per a la lluita contra incendis i l'evacuació dels treballadors. Un pla d'emergència és precisament una guia d'actuació on s'estableixen els recursos humans i materials necessaris per combatre una emergència amb l'objectiu de garantir la integritat física dels ocupants de l'edifici sinistrat. És més que un simple document i molt més que una amable declaració d'intencions.

El vídeo descriu les fases fonamentals d'un pla d'emergència: el pla d'alarma, el pla d'extinció i el pla d'evacuació. A aquesta última fase, el pla d'evacuació, el programa dedica més atenció, atès que de l'èxit de l'evacuació depèn la salvaguarda de les vides humanes. És el títol sisè de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I06).

 

Protecció contra incendis: un concepte integral

La seguretat no ha de quedar restringida al lloc de treball sinó que ha d'acompanyar la resta de les nostres activitats: al carrer, al cotxe, durant les vacances, en establiments públics, a la llar..., s'ha d'integrar d'una manera natural en la nostra vida quotidiana. Això depèn, en gran mesura, del coneixement que tinguem de les situacions de risc, davant les quals, com en el cas concret del risc d'incendis, la nostra actuació i capacitat de resposta són determinants per a la nostra seguretat i la dels que ens envolten. La paraula clau és prevenció, que és, sens dubte, l'eina més efectiva per evitar possibles danys derivats d'un incendi.

El vídeo ens obliga a observar, des d'una òptica crítica i preventiva, una varietat d'accions que fem quotidianament per tal de despertar la nostra atenció davant situacions que habitualment passem per alt i que poden ser desencadenants d'incendis. En tot el desenvolupament del vídeo hi ha implícita una invitació a adoptar unes senzilles mesures de prevenció i mostra l'actuació correcta a seguir en cas d'incendi, és a dir, de manera segura, per garantir que les conseqüències sobre les persones i els béns siguin mínims. És el setè i últim títol de la Col·lecció de Seguretat contra Incendis (I07).

 

Per veure-ho més clar

El sector d'activitat de la neteja viu durant els últims anys una gran expansió pel fet que moltes empreses, cada vegada més, tendeixen a contractar els serveis de neteja, manteniment d'edificis, transport, etc., amb empreses externes especialitzades.

Aquesta expansió, que afavoreix la contractació constant de nous llocs de treball, ha d'anar acompanyada d'una adequada formació en tots els aspectes, particularment en prevenció de riscos laborals, cosa que no només ha d'elevar el grau de confiança dels qui fem aquesta activitat sinó que beneficiarà la qualitat del nostre treball i, sobretot, protegirà la nostra salut.

Aquest vídeo formatiu, dirigit a personal en general de la neteja, recorda que, per veure-ho més clar, hem de tenir en compte les mesures preventives més elementals i així evitar accidents causats pels riscos presents en les múltiples activitats del sector.

 

SEMINARIS I TALLERS TÈCNICS

Un dels nostres principals objectius és divulgar i promoure la prevenció de riscos a les empreses per integrar la Seguretat i Salut laboral a tots els nivells.

Per això si la teva empresa ho creu necessari podràs accedir a seminaris i tallers tècnics en què s'aprofundeix sobre temes relacionats amb la prevenció, aportant coneixements i eines pràctiques que permeten abordar de manera efectiva la gestió de riscos als llocs de treball. Són, a més, un excel·lent punt de trobada de professionals del sector contribuint a l'intercanvi d'experiències i solucions.

Els seminaris van dirigits a tècnics de Prevenció i a qualsevol professional que tingui relació amb el tema de què es tracti (enginyers de producció, dissenyadors industrials, tècnics de recursos humans, etc.).

Pots consultar aquí la relació de seminaris previstos.