Page 63 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

63 el nostre acompliment el 2013

Pla d’acció per a empreses amb especial sinistralitat

MC MUTUAL té també un programa específc per a millorar la gestió preventiva a les entitats que presenten uns índexs més elevats de sinistralitat, en què van participar cent sis empreses. Per tal de millorar la seva gestió, els tècnics d’MC MUTUAL van realitzar 1.220 actuacions destinades a assessorar-les en la implantació de campanyes de conducta preventiva responsable i investigar els accidents de treball i les malalties professionals registrades. El resultat obtingut va suposar una reducció de la sinistralitat de 59,36 punts.

Col·laboració amb l’Administració Pública

El 2013, MC MUTUAL va continuar col·laborant amb algunes comunitats autònomes en el desenvolupament dels seus plans d’acció. Concretament, va assessorar empreses identifcades com d’elevada sinistralitat per la Generalitat de Catalunya i va divulgar, per correu electrònic, els materials de prevenció de riscos laborals editats per l’administració catalana; va prestar assessorament i assistència tècnica preventiva a un col·lectiu d’empreses establert en el Pla Autonòmic de la Generalitat Valenciana, i va participar en el projecte “Empresa Segura”, a sol·licitud del Govern dels Illes Balears.

Page 63 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »