Page 66 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

66

L’entitat també sensibilitza la seva població protegida sobre la importància de l’adopció de mesures de prevenció de riscos laborals mitjançant activitats de formació, en línia i presencials, i organitzant jornades i seminaris.

El 2013, MC MUTUAL va organitzar seixanta-set seminaris i trenta jornades tècniques. La formació en línia es va vehicular a través del Campus MC MUTUAL, que en aquest exercici va tenir 2.815 matriculacions.

Jornades i seminaris

En el mateix exercici, també es van organitzar seixanta-set seminaris i trenta jornades tècniques, l’objectiu dels quals era dotar la població protegida de coneixements pràctics en l’àrea preventiva que els permetessin millorar la gestió de la prevenció en la seva organització. A aquests esdeveniments van assistir a prop de 2.400 persones.

Educació

Modalitat educativa

nombre d’assistents

Formació Presencial 142

Formació Online

(Campus MC MUTUAL) 2.815

JornadEs I seminaris 2.400

Activitats de sensibilització

Page 66 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »