Page 84 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

84

Percentatges de satisfacció per servei

2012

2013

El servei més ben valorat va ser el d’hospitalització, amb un 9,2 sobre 10. També cal destacar que tots els serveis van obtenir una mitjana igual o superior al 8,4 sobre 10.

MC MUTUAL també efectua una enquesta específca als pacients que reben l’alta a les clíniques MC MUTUAL per així poder avaluar més detalladament el servei d’hospitalització i continuar millorant la qualitat assistencial que presta a les seves instal·lacions hospitalàries.

Amb aquest objectiu, els lliura un qüestionari de satisfacció després de rebre l’alta mèdica.

En aquest exercici, van respondre l’enquesta 2.098 pacients, que van valorar amb un 9 sobre 10 l’atenció rebuda als centres hospitalaris de la mútua, una puntuació que supera les seves expectatives abans de l’ingrés, que se situaven en el 7,9 sobre 10.

Page 84 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »