Page 9 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

CARTA DEL PRESIDENT ____________________________________ 10

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL ___________________________ 12

ÈXITS MÉS RELLEVANTS DE 2013 ____________________________ 14

SOBRE LA MEMÒRIA _____________________________________ 18

QUI SOM ________________________________________________ 20

EL NOSTRE ACOMPLIMENT DEL 2013 _______________________ 28

ELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS ____________________________ 80

COMPTES ANUALS I ANÀLISIS FINANCERES ________________ 114

ANNEXOS _______________________________________________ 130

Page 9 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »