Page 98 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

98

Percentatge de formació en horari laboral

Dades estadístiques de la formació

Dades de la formació diferenciada per sexes

Formació grupal

Formació individual

En horari laboral

79,83% 31,44%

FOra de L’horari laboral

20,17% 68,56%

2012 2013

HORES DE FORMACIÓ

49.981 78.026

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS

3.816 4.095

NOMBRE D’ACCIONS FORMATIVES

325 304

Inversió en formació

383.518,81 249.122,09 (*)

HorEs/ participant

36,40 58,58

EmpleaTs formaTs

1.373 1.332

(*) D’aquesta quantitat, 192.199,51 € van ser subven-cionats per la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació.

HOMES DONES Tota

Participants 1.571 2.524 4.09

HorEs 30.464 47.562 78.02

Cost 104.286,15 € 144.835,94 € 249.122,09

MC MUTUAL ofereix formació a tot el seu equip humà la mateixa manera. El percentatge de dones formades proporcional a la presència femenina en la plantilla de l’entitat.

Page 98 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »