Page 11 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

oferim amb càrrec a les quotes de la Seguretat Social. I també vam oferir assistència social als treballadors protegits i a les seves famílies quan, a causa d’un accident de treball o una malaltia professional, es trobaven en una situació d’especial necessitat.

En el mateix sentit, vam continuar apostant per sensibilitzar els nostres mutualistes i per difondre i fomentar la cultura de la prevenció. Una tasca que va cobrar una importància especial en uns moments en què la sinistralitat laboral començava a repuntar.

Amb l’objectiu de reconèixer les organitzacions que comparteixen la nostra aposta per la prevenció i afavorir la creació d’una veritable cultura preventiva en la societat, el 2014 vam celebrar la XIII edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals i la VI edició dels Premis MC 28 d’Abril, i vam crear dues distincions noves per a les nostres empreses mutualistes: els certifcats “Bonus” i “Zero és +”.

També vam acompanyar les nostres organitzacions associades per facilitar-los la consecució de l’incentiu Bonus, per ajudar-les en la implantació del nou sistema de liquidació directa a la Seguretat Social i a f d’afavorir la gestió de l’absentisme en la seva organització; i vam posar en marxa una aplicació per a mòbils, destinada a facilitar informació d’interès a les nostres empreses i assessors.

Els canvis ocorreguts en l’entorn ens van portar a treballar també, durant l’exercici, per formular un nou pla estratègic. La gran tasca desenvolupada per Francisco Hernández, que va ser Director General de l’organització durant catorze anys i que el 2014 es va retirar voluntàriament de la primera línia de gestió de l’entitat, ens va deixar en una situació de privilegi en la qual ens volíem mantenir.

Per això, en l’últim trimestre de l’exercici vam iniciar una nova refexió de la nostra estratègia per tal d’apropar-nos encara més a la nostra població protegida i vam idear un nou pla de futur.

I tots aquests projectes els vam impulsar mantenint el nostre compromís amb la responsabilitat social i amb la conservació del medi ambient. Vam aplicar criteris ètics en totes les nostres actuacions, vam fomentar la solidaritat amb les persones que més ho necessiten i vam garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la nostra organització.

En la mateixa línia, vam continuar afavorint el benestar del nostre equip humà invertint en la seva formació contínua, per tal que es mantingui sempre a l’avantguarda del coneixement científc i pugui aplicar-lo a l’atenció de la nostra població protegida, i fomentant el seu desenvolupament professional. Comptar amb un equip de professionals implicat i motivat ens va permetre garantir l’excel·lència del servei que prestem als nostres mutualistes, i així volem continuar.

En un moment en què sembla que l’economia global comença a recuperar-se, a MC MUTUAL volem continuar avançant en la mateixa línia que ens ha permès mantenir-nos en una situació de privilegi. La solidesa econòmica assolida fa possible que continuem afrontant reptes nous i més ambiciosos per anar incrementant la qualitat de l’atenció que prestem als nostres mutualistes i augmentar així la seva satisfacció. Perquè a MC MUTUAL cuidem la salut laboral, vetllem per les persones.

Miquel Valls

President d’MC MUTUAL

Page 11 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »