Page 141 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

INDICADORS RELLEVANTS GRI DIRECTES O APARTATS RELACIONATS

INDICADORS RELLEVANTS GRI INDIRECTES O APARTATS RELACIONATS

PRINCIPI 1

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins el seu àmbit d’infuència.

HR 1-9 LA4, LA13, SO1, 4.8

PRINCIPI 2

Les empreses s’han d’assegurar que no són còmplices de la vulneració dels drets humans.

HR8

Els nostres compromisos amb els grups d’interès/igualtat d’oportunitats per a tots. Els nostres compromisos amb els grups d’interès/solidaritat.

PRINCIPI 3

Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afliació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

HR5, LA4, LA5 4.4, 4.16

PRINCIPI 4

Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

HR7

HR1, HR3, EC5, LA3

Els nostres compromisos amb els grups d’interès/igualtat d’oportunitats per a tots. Els nostres compromisos amb els grups d’interès/solidaritat.

PRINCIPI 5

Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.

HR6

HR1, HR3

Els nostres compromisos amb els grups d’interès/igualtat d’oportunitats per a tots. Els nostres compromisos amb els grups d’interès/solidaritat.

informe del progrÉS del pactE mundial

Page 141 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »