Page 15 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

sitiu de ns d’euros de la ocial

de 13,7%

la quota de es va situar

ncapaciTAT obre itades gències e 81,56%

atesos a MC oren la seva amb un

Page 15 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »