Page 22 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, les funcions principals d’MC MUTUAL són:

›› Prestar l’atenció sanitària i la cobertura econòmica derivades d’un accident de treball o malaltia professional als treballadors de les empreses mutualistes que prèviament ho hagin sol·licitat i als treballadors per compte propi adherits.

›› Gestionar la prestació econòmica que es deriva d’una incapacitat temporal produïda com a conseqüència d’un accident no laboral o una malaltia comuna als treballadors de les empreses mutualistes que prèviament ho hagin sol·licitat i als treballadors per compte propi adherits.

›› Gestionar les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o la lactància natural; per atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu; i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms que hagin optat prèviament a aquesta cobertura.

›› Col·laborar amb la Seguretat Social en les activitats de prevenció, recuperació i totes les previstes en la Llei general de la Seguretat Social.

Durant l’exercici 2014, MC MUTUAL va comptar també amb una societat de prevenció participada al 100% amb càrrec al patrimoni històric de la mútua: MC PREVENCIÓ. Una organització creada l’any 2006 arran de la publicació del Reial decret 688/2005, que regulava el règim de funcionament de les mútues com a servei de prevenció aliè.

La seucentral d’MCMUTUAL estàubicadaaBarcelona, a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18.

La dimensió actual de l’entitat data del mes d’abril de 2006, quan es van fusionar dues de les principals mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social: Mutual Cyclops i Midat Mútua.

Page 22 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »