Page 32 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

de la norma que actualitzés el règim jurídic de les mútues, que es va aprovar a finals d’any, ja amb efectes per al 2015.

L’entrada en vigor de la cobertura obligatòria de les contingències professionals per als treballadors per compte propi que causessin nova alta en el Règim d’Autònoms o en el Règim del Mar es va tornar a ajornar, com ja havia succeït el 2013, fins a l’exercici següent, en què es va derogar definitivament.

També es van modificar diversos preceptes de la Llei general de la Seguretat Social en matèria d’extinció i suspensió del subsidi de la incapacitat

El 2014, MC MUTUAL va saber adaptar-se a les modificacions normatives que van afectar el sector de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i va modificar amb agilitat els aspectes designats per la nova legislació.

L’exercici es va iniciar amb l’entrada en vigor de la tradicional Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2014, que, com en anys anteriors, va mantenir la limitació salarial de les retribucions dels càrrecs directius i de la resta de l’equip humà de les mútues, així com la moratòria dels convenis d’associació i els documents d’adhesió. Uns i altres havien de mantenir la seva validesa fins a la implementació

CANVIS

LEGISLATIUS

Page 32 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »