Page 47 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

L’aposta d’MC MUTUAL per la qualitat també es fa evident amb l’alta qualificació del seu col·lectiu sanitari. MC MUTUAL els ofereix una formació contínua per tal de mantenir-los permanentment informats dels últims avenços mèdics i garantir que puguin aplicar-los en el tractament de les contingències professionals.

Durant l’exercici 2014, tots els professionals sanitaris de l’organització, tant el personal mèdic com

d’infermeria i fisioteràpia, van rebre cursos de formació destinats a ampliar els seus coneixements o revisar i consolidar tècniques i pràctiques ja conegudes.

Així mateix, es va impartir el curs sobre la certificació UNE179003, que exposa la gestió de riscos en la prestació de serveis sanitaris, el procés de certificació i els requisits de la norma.

Formació continuada de l’equip sanitari

Page 47 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »