Page 106 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

>> APP: MC MUTUAL disposa d’aquest servei, posat en marxa el 2014, per a dispositius Android i IOS, dissenyat per facilitar informació útil i d’interès per a assessors i empreses mutualistes. En aquesta aplicació, es pot consultar informació corporativa de l’entitat, accedir al Butlletí Ofcial de l’Estat (BOE) i revisar els convenis subscrits, les cotitzacions i el calendari laboral. El 2015 es van fer unes 500 baixades d’aquesta aplicació.

>> PUBLITRAMESES ELECTRÒNIQUES:

L’entitat compta amb una base de dades, formada per més de 19.000 adreces de correu electrònic, que li permet arribar de manera més ràpida i directa a la bústia dels seus mutualistes i assessors, a f de facilitar-los informació que els sigui d’utilitat. Les publitrameses electròniques sempre es fan segmentant la informació, tenint encompteel públic objectiu al qual van dirigits i monitorant els enviaments per conèixer quina temàtica resulta més atractiva per als grups d’interès d’MC MUTUAL. Les comunicacions més

seguides durant 2015 van ser les referents a la nova normativa de comunicats d’accident de treball, els calendaris laborals de 2016, la funcionalitat de càlcul d’una incapacitat temporal teòrica, i la publicació MC Informa.

>> SERVEI DE CONSULTES JURÍDIQUES: El mes d’abril, es va posar en funcionament un nou servei a la zona privada del web corporatiu d’MC MUTUAL, per tal que empreses i assessors poguessin sol·licitar informació o fer consultes sobre qüestions relacionades amb la incapacitat temporal, prestacions per risc durant l’embaràs i durant la lactància natural, el cessament d’activitat del treballador autònom, atenció de menors amb càncer o una altra malaltia greu, règims especials i legislació de la Seguretat Social i tràmits amb la mútua. Totes les peticions recollides en el servei són resoltes, en un termini inferior a les 72 hores, per advocats dels serveis jurídics de l’entitat o per professionals del departament corresponent, segons la tipologia de les

106

Page 106 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »