Page 21 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PREVENCIÓ DE RISCOS

LABORALS

>> 15% més d’accions preventives efectuades.

>> 3.170 assessoraments realitzats.

>> 1.778 informes de sinistralitat emesos.

>> 4.499 persones formades en prevenció de riscos laborals.

>> 511 expedients del Bonus tramitats a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

>> Divulguem la prevenció entre més de 2.100 assistents a jornades i seminaris.

>> Nous reconeixements per a les nostres empreses mutualistes: “Certifcat Bonus” i “Zero és +”.

>> Renovació de la norma ISO 9001:2008 de les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a quotes de la Seguretat Social.

>> Foment de la Prevenció de Riscos Laborals:

• XIV Edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals. • VII edició dels Premis MC 28 d’abril.

• Reducció de la sinistralitat a les empreses del Pla d’acció per a empreses d’especial sinistralitat.

21

Page 21 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »