Page 39 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

>> L’obligació de la venda de les societats de prevenció.

>> La previsió de la possibilitat que les mútues iniciïn el control de la incapacitat temporal per contingències comunes des del primer dia de la baixa mèdica, podent efectuar propostes motivades d’alta.

>> La reforma de la prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms, amb el principal objectiu de facilitar l’accés a

aquesta. En aquest sentit, cal destacar la desvinculació d’aquesta contingència de l’assegurament de les contingències professionals, que es va poder materialitzar a través de la Resolució de 15 de setembre de 2015, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual es va fxar un termini especial per renunciar a la cobertura del cessament d’activitat en aquell mateix any.

Una altra de les ftes normatives que van afectar el sector va ser la posada en marxa del nou sistema de liquidació directa (CRET@), pel qual es pretén que la liquidació i facturació d’aquestes siguin efectuades, directament, per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest nou sistema, aprovat per la Llei 34/2014, de 26 de desembre, i desenvolupat posteriorment pel Reial decret 708/2015, de 24 de juliol, es caracteritza per un càlcul individualitzat de la cotització de cada treballador, dins el codi de compte de

“L’exercici 2015 es va iniciar amb l’entrada en vigor de la «Llei de mútues» que va introduir importants novetats en el règim jurídic de les mútues”

39

Page 39 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »