Page 57 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

L’augment de la població protegida, sumat a l’increment de la sinistralitat registrat el 2015, va comportar que el percentatge de la despesa

d’incapacitat temporal sobre quotes meritades en contingències comunes se situés en el 90,51%.

PERCENTATGE D’EMPRESES AMB LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES COMUNES

2015

2014

73,92%

72,59%

TREBALLADORS AMB LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES COMUNES

2015

2014

993.027

945.229

2014 2015 % INCR. S/14

Despesa IT-CC compte aliè Quotes meritades

% sobre quotes meritades

182,01 200,96 90,57%

215,37 212,05 101,56%

18,33% 5,52% 12,14% Despesa IT-autònoms Quotes meritades

% sobre quotes meritades

42,91 74,80 57,37%

46,61 77,21 60,38%

8,63% 3,22% 5,24% Despesa IT-CC total Quotes meritades

% sobre quotes meritades

224,92 275,76 81,56%

261,99 289,26 90,57%

16,48% 4,90% 11,04%

EVOLUCIÓ % DESPESA

D’INCAPACITAT TEMPORAL SOBRE QUOTES

Nota: Imports en milions d’euros

2014 2015 DIFERÈNCIA

Compte d’Altri

6,7 7,5 12,98%

Compte propi

8,1 8,6 6,49%

Total 7,0 7,7 11,37%

DIES INDEMNITZABLES PER TREBALLADOR I ANY

El 2015, els dies indemnitzables per treballador protegit van augmentar en un 11,37%, i es van situar en 7,7 dies.

57

Page 57 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »