Memòria 2016

En aquest marc, MC MUTUAL també disposa d’un Programa de Prevenció de Riscos Penals, l’objectiu del qual és constituir un model de gestió i organització de la prevenció de delictes. El programa inclou: k k la identificació d’activitats amb riscos penals. k k un reglament de prevenció de riscos penals, que relaciona els procediments per a la presa de decisions i la seva execució. k k un catàleg de conductes prohibides. k k un model de gestió de recursos financers adequat. k k previsions formatives. k k un sistema disciplinari que sanciona adequadament l’incompliment de les mesures que inclou el model organitzatiu. Per a la supervisió, verificació i actualització periòdica del funcionament i compliment d’aquest model de prevenció, l’entitat també disposa d’un Comitè de Prevenció de Riscos Penals, amb poders autònoms d’iniciativa i control, així com d’una bústia que rep totes les consultes i denúncies en matèria de Compliance . Al llarg de l’exercici 2016, es van revisar i adaptar diferents procediments i polítiques específics del Programa de Prevenció de Riscos Penals, d’entre els quals destaca el catàleg de conductes prohibides, el reglament de prevenció de riscos laborals i el procediment de comunicació i tramitació de denúncies i requeriments. També es van revisar i aprovar el Codi Ètic de l’organització, el procediment per a la identificació i el registre de proveïdors i altres tercers vinculats econòmicament, la normativa mediambiental, el procediment per a l’obertura, la gestió i la cancel·lació de comptes bancaris i títols canviaris; els avals, el procediment per al seguiment de la normativa en matèria de contractació de personal estranger, per al lliurament i la devolució de documentació confidencial, equips i dispositius tecnològics; el procediment per a l’elaboració d’ofertes a concursos i subhastes públiques, per al seguiment en el compliment de les obligacions tributàries i de les subvencions i ajudes públiques obtingudes, així com la política sobre els avantatges i beneficis econòmics percebuts de tercers. Així mateix, es va impartir formació en matèria de riscos penals a la Comissió de Direcció, als líders de l’entitat i a tot l’equip humà. 103 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=