Memòria 2016

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 C) PASSIU CORRENT 28.045,63 34.220,58 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00 II. DEUTES A CURT TERMINI 12.436,00 12.436,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00 4. Altres deutes 12.436,00 12.436,00 5. Creditors per arrendament financer a curt termini 0,00 0,00 IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 15.609,63 21.784,58 1. Creditors per operacions de gestió 0,00 0,00 2. Altres comptes a pagar 646,95 5.987,77 3. Administracions públiques 14.962,68 15.796,81 4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00 V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 24.374.215,78 26.664.658,47 127 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=