Memòria 2016

MC MUTUAL MC MUTUAL és la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social número 1. La seva raó social és Mutual Midat ​Cyclops i és una associació d’empresaris, amb personalitat jurídica pròpia, autoritzada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i sotmesa a la seva vigilància i tutela. És una entitat sense ànim de lucre que gaudeix de capacitat per a adquirir, posseir, gravar i alienar béns, fer tota classe d’actes i contractes, i exercir drets o accions. Tot això ordenat a la realització de les finalitats que té encomanades i d’acord amb el que disposa el reglament sobre col·laboració en la gestió de la Seguretat Social i en les seves disposicions d’aplicació i desenvolupament. LA PRIMERA ENTITAT DEL SECTOR Els nostres origens es remunten a l’any 1901, quan un grup d’empresaris van fundar La Previsión, la primera entitat a Espanya dedicada a assegurar els riscos dels seus treballadors en l’àmbit laboral. Després de diversos processos de fusions i adquisicions, l’any2006,MCMUTUALvaaconseguir la seva dimensió actual, sumant el potencial de dues de les principals mútues d’accidents de treball i malalties professionals del sector: Mutual Cyclops i Midat Mutua. La seva fusió va donar lloc a l’actual MC MUTUAL, una entitat jove però que té una gran experiència en l’atenció de la salut dels treballadors i treballadores a Espanya. MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, les funcions principals d’MC MUTUAL són: k k L’assistència sanitària i la cobertura econòmica necessàries com a conseqüència d’ accidents de treball o malalties professionals . k k La gestió de les prestacions econòmiques que es deriven d’una incapacitat temporal, produïda com a conseqüència d’un accident no laboral o d’una malaltia comuna . k k La tramitació de les prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs o la lactància natural ; per cura de menors afectats per càncer o per una altra malaltia greu ; i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms . k k La col·laboració amb la Seguretat Social en les activitats de prevenció, recuperació i totes les previstes en la Llei general de la Seguretat Social. La seu central d’MC MUTUAL està ubicada a Barcelona, a l’avinguda Josep Tarradellas, núm. 14-18. 15 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=