Memòria 2016

COMISSIÓ DE PRESTACIONS ESPECIALS (A 31/12/2016) PRESIDENT Sr. David de Abásolo Muñoz TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA REPRESENTANTS D’EMPRESES MUTUALISTES Sra. Núria Camí Font ALSTOM TRANSPORTE, SA Sr. José Miguel De la Dehesa Romero UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Sra. Rosa Ma Pujante Mitjavila UNIVERSITAT POMPEU FABRA REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS Sr. Miguel Ángel Boiza López NISSAN MOTOR IBÉRICA - CCOO Sr. Manuel José Fernández Suazo SEAT, SA – UGT Sr. Jesús Prieto Quintero CCOO SECRETÀRIA Sra. Lidia Herrero García CATALUNYA CAIXA - UGT k k Comissió de Control i Seguiment: És l’òrgan de participació institucional dels empresaris i treballadors en el control i seguiment de la col·laboració amb la Seguretat Social que desenvolupa la mútua. El seu nombre de membres, amb un màxim de deu representants, està regulat tenint en compte la dimensió i les característiques de cada mútua. A MC MUTUAL, la Comissió de Control i Seguiment està formada per deu persones. Del total de membres, la meitat correspon a la representació dels treballadors protegits per l’entitat, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit nacional i, l’altra meitat, a la representació dels empresaris associats a l’entitat, escollits a través de les Organitzacions Empresarials de més representativitat. La Comissió de Control i Seguiment té el mateix president que la Junta Directiva i hi actua com a secretari, amb veu però sense vot, el director gerent. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sens perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret. 21 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=