Memòria 2016

CONTINGÈNCIES COMUNES En l’exercici 2016, MC MUTUAL tenia 1.031.756 treballadors coberts en les Contingències Comunes, una xifra superior en un 3,90 % en relació amb l’any anterior. D’aquest nombre de treballadors, 208.331 eren autònoms i 823.425 treballadors per compte d’altri, els quals representaven un 78,12 % sobre la població total coberta per l’organització. També va créixer el nombre d’empreses que van confiar en MC MUTUAL perquè tingués cura del seu equip humà quant a la malaltia comuna i l’accident no laboral. El 2016, representaven el 75,24 % de la cartera de l’entitat. L’increment de l’absentisme laboral registrat en l’exercici 2016, sumat a l’augment de població protegida en les contingències comunes, va comportar que el percentatge de la despesa d’Incapacitat Temporal sobre les quotes meritades en Contingències Comunes ascendís fins al 97,63 %. 1.031.756 treballadors protegits • 823.425 treballadors per compte d’altri • 208.331 treballadors autònoms 78,12 % població protegida coberta en la contingència comuna 123.986 empreses cobertes 97,63 % despesa d’IT sobre quotes meritades PERCENTATGE D’EMPRESES AMB LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES COMUNES 2016 2015 73,92 % 75,24 % TREBALLADORS AMB LA COBERTURA DE CONTINGÈNCIES COMUNES 2016 2015 993.027 1.031.756 51 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=