Memòria 2016

en el conjunt de l’entitat; les persones ateses mitjançant entrevistes personals van augmentar en un 11 % (de 434 a 483), i els casos provinents de l’atenció hospitalària van decréixer en un 8 % (de 257 a 236). Prestacions especials MC MUTUAL concedeix també ajudes econòmiques, de caràcter potestatiu, per als treballadors de les empreses associades, professionals autònoms adherits i els seus drethavents que es troben en estats o situacions de necessitat, quan han sofert un accident de treball o estan afectats per una malaltia professional. Són les anomenades prestacions especials. El 2016, les prestacions especials concedides per MCMUTUAL van registrar un important creixement en relació amb els exercicis anteriors. Es van concedir 452 prestacions, un 30 % més que en l’exercici anterior, i s’hi va destinar un import de 1,5 milions d’euros, un 30 % superior a l’any 2015. Del conjunt d’ajudes concedides, destaquen les destinades a fomentar l’autonomia i la reincorporació a la vida quotidiana, com ara l’eliminació de barreres arquitectòniques, ajudes tècniques i ajudes per a la formació i la inserció laboral. Laquantia ladetermina laComissiódeprestacions especials a partir de la sol·licitud presentada, l’estat de necessitat del treballador o beneficiari i la disponibilitat pressupostària. TIPOLOGIA 2015 2016 Ajudes estudis fills pensionistes 130.000 € 224.000 € Eliminació de barreres arquitectòniques 79.151,59 € 192.670,94 € Ajuda atur 101.000 € 148.000 € Ajudes vidus/vídues i orfes 76.500 € 104.000,01 € Ajudes tècniques no reglamentàries (llit clínica, matalàs antiescares, grua, cadira bany, etc.) 26.215,59 € 78.545,82 € Adaptació de vehicles 49.735,75 € 34.416,46 € Ajuda per a despeses extraordinàries per defunció 20.199,18 € 24.057,84 € Ajudes a domicili (atenció personal, tasques de la llar, acompanyament, atenció de fills menors, etc.) 58.856,78 € 23.038,48 € Ajudes familiars (despeses de lloguer/hipoteca, deutes, despeses extraordinàries per malaltia, jardí d’infants / estudis fills, etc.) 19.396,64 € 23.038,48 € Ajudes en formació i inserció laboral 75 € 8.522,75 € Ajuda per a pròtesis especials (esportives, aquàtiques...) 12.272,37 € 4.227,49 € Ajudes socials autònoms - 2.830,80 € Altres 15.798,46 € 9.210,61 € Despeses acompanyants 588.749,75 € 667.802,33 € PRESTACIONS ESPECIALS CONCEDIDES EL 2016 66

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=