Memòria 2016

ALTRES PROJECTES DUTS A TERME EL 2016 k k Servei d’ assessorament en Empresa Saludable : El 2016, MC MUTUAL va posar en marxa un servei destinat a assessorar les organitzacions que estaven duent a terme accions relacionades amb la promoció de la salut en el treball o que volien iniciar un programa d’empresa saludable. k k Formació en hàbits posturals per a la prevenció de Trastorns musculoesquelètics (TME). Prova pilot en una empresa mutualista. k k Continuïtat al grup de treball FORMALCAT. k k Actualització de l’aplicació informàtica RISKOFDERM, que avalua i controla el risc per exposició dèrmica a substàncies químiques. k k Estudi “Intervenció ergonòmica en personal docent i administratiu, usuaris de PVD”, elaborat de manera conjunta per persones d’MC MUTUAL i del servei de Prevenció Propi de la Universitat Pompeu Fabra, que va rebre el Premi CatErgo, atorgat per l’Associació Catalana d’Ergonomia. EQUIP HUMÀ MC MUTUAL identifica les persones com un factor clau d’èxit en el desplegament de la seva estratègia, i així ho posa de manifest el fet que quatre dels 20 objectius detallats en el Pla Estratègic 2015-2018 estan vinculats a elles. L’entitat ha definit i implantat, de manera eficaç i estructurada, polítiques i plans d’acció vinculats a la gestió de persones des de múltiples enfocaments, com ara la incorporació, el desenvolupament, la cultura i els valors, la seguretat i la salut; demanera sistemàtica, elabora enquestes de clima laboral i riscos psicosocials, així com avaluacions per competències, de lideratge i de rendiment. 81 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=