Memòria 2016

PORTADA 1
ÍNDEX 2
CARTA DEL PRESIDENT 4
CARTA DEL DIRECTOR GENERAL 6
ÈXITS MÉS RELLEVANTS DEL 2016 8
QUI SOM 14
MC MUTUAL 14
LA PRIMERA ENTITAT DEL SECTOR 14
MÚTUA COL·LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL 14
SEMPRE ESTEM A PROP TEU 16
SISTEMA DE GOVERN I PARTICIPACIÓ 16
ESTRATÈGIA DE L’ORGANITZACIÓ 26
EL NOSTRE ACOMPLIMENT EN 2016 36
EL NOSTRE ENTORN 36
CANVIS LEGISLATIUS 38
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS 42
PROTECCIÓ ECONÒMICA 48
PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER RISC DURANT L'EMBARÀS I DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL 48
CURA DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O PER UNA ALTRA MALALTIA GREU 50
CONTINGÈNCIES COMUNES 50
PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 52
ACTIVITAT SANITÀRIA I SOCIAL 54
ACTIVITAT SANITÀRIA I EL SEU IMPACTE EN LA QUALITAT 54
ACTIVITAT ASSISTENCIAL EN CLÍNIQUES 56
QUALITAT SANITÀRIA 58
ACTIVITAT SOCIAL 64
ASSESSORAMENT I ALTRES ACTIVITATS 68
SUPORT A LA INVESTIGACIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT 70
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 72
ASSESSORAMENT 74
PROMOCIÓ 76
FORMACIÓ 78
DIVULGACIÓ DE LA PREVENCIÓ 80
ALTRES PROJECTES DUTS A TERME EL 2016 80
EQUIP HUMÀ 80
ELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS 84
COMPROMISOS ASSUMITS AMB ELS GRUPS D’INTERÈS 84
IMPULSAR LA BONA MARXA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL 84
CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DE L’RSE 84
ESTABLIMENT D’UNA BONA COMUNICACIÓ 86
IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A TOTHOM 92
FOMENT DEL BENESTAR 94
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 94
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS 100
GESTIÓ TRANSPARENT 100
GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 100
GARANTIA DE COMPLIMENT NORMATIU (COMPLIANCE) 102
CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 104
SOLIDARITAT 110
COMPTES ANUALS I ANÀLISIS FINANCERES 112
COMENTARI GENERAL DELS ESTATS FINANCERS DE LA SEGURETAT SOCIAL 112
RESULTAT DE L’EXERCICI 112
ANÀLISI FINANCERA DE L’EXERCICI 116
COMPTE DEL RESULTAT 116
PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 116
PATRIMONI PRIVATIU 118
PATRIMONI INTEGRAT 118
BALANÇ 120
PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL 120
PATRIMONI PRIVATIU 124
PATRIMONI INTEGRAT 128
SOBRE AQUEST INFORME 132
SOBRE LA MEMÒRIA 132
DEFINICIÓ DE LA MATERIALITAT 132
METODOLOGIA 132
RESULTATS 134
MATRIU DE MATERIALITAT 144
ÍNDEX DE CONTINGUT GRI G4 148
ADHESIÓ AL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES 154
INFORME DEL PROGRÉS DEL PACTE MUNDIAL 154
CERTIFICACIÓ ISO ACTIVITATS PREVENTIVES 156
CERTIFICACIÓ ISO ATENCIÓ SANITÀRIA CLÍNIQUES MC MUTUAL 156
CERTIFICAT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE RISCOS 158
CERTIFICAT D'EMPRESA SALUDABLE 158
ESTRUCTURA PROVINCIAL 160
RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=