Categorías

Visualización de categorías

 • Incentivo BONUS 
  • Anexo administración representación legal mancomunada (BN0003) 
  • Escrito de renuncia (BN0006) 
  • Cambio datos empresa (BN0009) 
  • Datos de otra mutua (BN0023) 
  • Solicitud de subsanación de errores (BN0033) 
  • Desistimiento solicitud Bonus (BN0040) 
  • Gallego 
   • Anexo – Administración / Representación legal mancomunada (BN0003) 
   • Escrito de renuncia (BN0006) 
   • Cambio datos empresa (BN0009) 
   • Datos doutra mutua (BN0023) 
   • Solicitude de emenda de erros (BN0033) 
   • Desistimiento solicitude Bonus (BN0040) 
  • Euskera 
   • Eranskina-Administrazio_legezko ordezkari mankomunatua (BN0003) 
   • Uko egiteko idatzia (BN0006) 
   • Enpresaren datu aldaketak (BN0009) 
   • Elkarrekiko beste datu batzuk (BN0023) 
   • Akats zuzenketaren eskaera (BN0033)  
   • Erretiratze eskaera Bonus (BN0040) 
 • Solicitud pago directo 
  • Solicitud pago directo (PDR0001) 
  • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002)  
  • Declaración de situación de actividad (PDR0004) 
  • Certificado Empresa (PDR0005-A)  
  • Certificado empresa - Empleados Hogar (PDR0005-B)  
  • Certificado empresa - Agrarios (PDR0005-C) 
  • Certificado empresa - Jubilación Parcial (PDR0005-D)  
  • Declaración de situación de cotización en periodo de inactividad (PDR0019)  
  • Comunicación de datos al pagador (PDR0000 - MODELO 145) 
  • Euskera 
   • Ordainketak egiteko aplikazioa (PDR0001) 
   • PFEZ atxikipenen ondorioetarako borondatezko tasa aplikazioaren (PDR0002) 
   • Jarduera egoeraren deklarazioa (PDR0004) 
   • Enpresa ziurtagiria - Etxeko langileak (PDR0005-B)  
   • Enpresa ziurtagiria - Nekazaritza (PDR0005-C) 
   • Enpresa ziurtagiria - Erretiro partziala (PDR0005-D)  
   • Jarduerarik gabeko denboraldiko kotizazio egoeraren adierazpena (PDR0019)  
  • Gallego 
   • Solicitude de pagamento directo (PDR0001) 
   • Solicitude de aplicación de tipo voluntario para os efectos (PDR0002) 
   • Declaración situación de actividade (PDR0004) 
   • Certificado de empresa (PDR0005-A) 
   • Certificado de empresa - Empregados fogar (PDR0005-B)  
   • Certificado de empresa - Agrario (PDR0005-C) 
   • Certificado de empresa - Xubilacion parcial (PDR0005-D) 
   • Declaración de situación de cotización en período de inactividade (PDR0019) 
   • Comunicación de datos ao pagador (PDR0000 - MODELO145) 
 • Documentación afiliación 
  • Propuesta asociación CP (AF609)  
  • Documento de adhesión (ITCC Autónomo) (AF753) 
  • Anexo Propuesta asociación CC (AF610) 
  • Carta Solicitud de Cese 
  • Carta solicitud de cese. Autónomo 
  • Condiciones contratos 
   • Documento de asociación 
   • Anexo documento de asociación cobertura CC 
   • Documento de adhesión cobertura IT por CC - Autónomos 
   • Euskera 
    • Elkartze dokumentua 
    • Elkartze Dokumentuaren eranskina 
    • IT Atxikitze dokumentu kontingentzia arruntengatiko estaldura - Autonomoak 
   • Gallego 
    • Documento de asociación 
    • Anexo ao documento de asociación 
    • Documento de adhesión 
  • Euskera 
   • KP elkartze proposamena (AF609) 
   • KK elkartzeko proposamenaren eranskina (AF610) 
   • KA atxikipen dokumentua (autonomoa) (AF753) 
   • Jardunari uzteko eskaera eskutitza 
   • Jardunari uzteko eskaera eskutitza. Autonomoa 
  • Gallego 
   • Propuesta de asociación (AF609) 
   • Anexo proposta asociación (AF610) 
   • Documento de adhesión CC (AF753) 
   • Carta solicitude de cesamento 
   • Carta solicitude de cesamento. Autónomo 
 • Volante asistencial 
  • Volante asistencial (AS 047) 
  • Laguntza medikua emateko eskaera (AS 047) 
  • Solicitud de asistencia médica (AS 047) 
  • Request for medical care (AS 047) 
 • Documentación cese actividad trabajadores autónomos 
  • Solicitud prestación (CATA F01) 
  • Comunicación de baja o cambio de situación (CATA F03) 
  • Solicitud reanudación de pago (CATA F04) 
  • Solicitud de pago único (CATA F05) 
  • Declaración jurada TRADE (CATA F06) 
  • Declaración jurada motivos económicos directa (CATA F07) 
  • Declaración jurada motivos económicos objetiva (CATA F08) 
  • Declaración jurada fuerza mayor o violencia de género (CATA F09 ) 
  • Declaración jurada cumplimiento obligaciones legislación laboral (CATA F10) 
  • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002) 
  • Anexo 1 - Estimación directa 
  • Anexo 2 - Estimación objetiva 
  • Anexo 4 - TRADE 
  • Anexo 5 - Socio, socio comunero y administrador o consejero 
  • Anexo 6 - Socio Cooperativa 
  • Anexo 7 - Agrario 
  • Anexo 8 - Remar 
  • Euskera 
   • Prestazioaren eskaera (CATA F1) 
   • Baja edo egoera-aldaketaren jakinarazpena (CATA F03) 
   • Berriro ordaintzen hasteko eskaera (CATA F04) 
   • Zinpeko adierazpena TRADE (CATA F06) 
   • Zinpeko adierazpena arrazoi ekonomikoak zuzenekoa (CATA F07) 
   • Zinpeko adierazpena arrazoi ekonomikoak objektiboa (CATA F08) 
   • Zinpeko adierazpena ezinbesteko kasua edo genero indarkeria (CATA F09) 
   • Laneko legeriaren obligazioak betetzearen zinpeko deklarazioa (CATA F10) 
   • Errenta borondatezko zerga eskatu (PDR0002) 
   • Eranskina Zuzeneko zenbatespena 
   • Eranskina Zenbatespen objektiboa 
   • Eranskina Senide laguntzailea 
   • Eranskina TRADE 
   • Eranskina Bazkidea, bazkide erkidea eta administratzailea edo kontseilu-kidea 
   • Eranskina Kooperatiba Bazkidea 
   • Eranskina Nekazaritza Langilea 
   • Eranskina_remar 
  • Gallego 
   • Solicitud prestación (CATA F01) 
   • Comunicación de baixa ou cambio de situación (CATA F03) 
   • Solicitude recuperación de pagamento (CATA F04) 
   • Declaración xurada TRADE (CATA F06) 
   • Declaración xurada motivos económicos directa (CATA F07) 
   • Declaración xurada motivos económicos obxectiva (CATA F08) 
   • Declaración xurada forza maior ou violencia de xénero (CATA F09) 
   • Declaración xurada cumprimento obrigas lexislación laboral (CATA F10) 
   • Solicitar IRPF voluntaria (PDR0002) 
   • Anexo 1 - Estimación directa 
   • Anexo 2 - Estimación obxectiva 
   • Anexo 3 - Familiar Colaborador 
   • Anexo 4 - TRADE 
   • Anexo 5 - Socio, socio comuneiro e administrador ou conselleiro 
   • Anexo 6 - Socio Cooperativa 
   • Anexo 7 - Agrario 
   • Anexo 8 - Remar 
 • Documentación riesgo durante el embarazo  
  • Solicitud certificación médica 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras cuenta ajena (REL11001) 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras Autónomas (REL11016) 
   • Informe médico inicial riesgo embarazo para el MAP (REL11002) 
   • Certificado empresa actividad desarrollada y condiciones de trabajo (REL11006) 
   • Euskera 
    • Osasun ziurtagiriaren eskaera (REL 11001) 
    • Hasierako osasun txostena_HEA (REL11002)  
   • Gallego 
    • Solicitude certificado médico (REL 11001) 
    • Informe médico inicial_REL (REL11002) 
    • Decl. trab. conta propia inexis. func. compatible (REL21102) 
  • Solicitud prestación económica 
   • Solicitud prestación económica trabajadoras cuenta ajena (REL21001) 
   • Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles (REL21002) 
   • Cert. de empresa de cotizaciones para la solicitud de prestaciones por riesgo embarazo (REL21003)   
   • Solicitud prestación económica trabajadoras Autónomas (REL21009) 
   • Declaración titular hogar inexistencia puesto compatible - Empleados hogar (REL21103) 
   • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002) 
   • Comunicación de datos al pagador (PDR0000 - MODELO145)  
   • Euskera 
    • Prestazio_ekonomikoaren_eskaera_Eusk (REL21001) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren enpr. ziurt (REL21002)  
    • HEA prest. eskatzeko kotiz. enp. ziurt (REL21003)  
    • Eskaera prestazio ekonomikoa langile autonomoak (REL 21009) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren etxeko titularraren dekl. (REL21103)  
    • Errenta borondatezko zerga eskatu (PDR0002) 
   • Gallego 
    • Solicitude prestación económica (REL21001) 
    • Certif. emp. inexist. posto compatible (REL21002)  
    • Cert. de empresa de cotizaciones para la solicitud de prestaciones por riesgo embarazo (REL21003) 
    • Solicitude prestación económica traballadoras autónomas (REL21009)  
    • Decl. titular fogar inex. posto compatible (REL21103) 
    • Solicitar IRPF voluntaria (PDR0002) 
    • Comunicación de datos a ordenante (PDR0000 - MODELO145) 
 • Documentación riesgo durante la lactancia natural 
  • Solicitud certificación médica 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras cuenta ajena (REL11001) 
   • Informe médico inicial de lactancia natural (REL11003)  
   • Certificado empresa actividad desarrollada y condiciones de trabajo (REL11006) 
   • Solicitud certificado médico trabajadoras Autónomas (REL 11016)  
   • Euskera 
    • Informe médico inicial lactancia natural para el MAP (REL11003) 
   • Gallego 
    • Solicitude certificado médico (REL 11001) 
    • Informe médico inicial lactancia natural para el MAP (REL11003)  
  • Solicitud prestación económica 
   • Solicitud prestación económica trabajadoras cuenta ajena (REL21001) 
   • Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles (REL21002) 
   • Certificado empresa de cotizaciones (REL21003) 
   • Solicitud prestación económica trabajadoras Autónomas (REL21009) 
   • Declaración titular hogar inexistencia puesto compatible - Empleados hogar (REL21103) 
   • Solicitud de IRPF voluntario (PDR0002) 
   • Comunicación de datos al pagador (PDR0000 - MODELO 145)  
   • Euskera 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren enpr. ziurt (REL21002)  
    • HEA prest. eskatzeko kotiz. enp. ziurt (REL21003) 
    • Eskaera prestazio ekonomikoa langile autonomoak (REL21009) 
    • Lanpostu baterag. ez dagoenaren etxeko titularraren dekl. (REL21103) 
    • Errenta borondatezko zerga eskatu (PDR0002) 
   • Gallego 
    • Solicitude prestación económica (REL21001) 
    • Certif. emp. inexist. posto compatible (REL21002) 
    • Cert. emp. cotiz. xa solic. prest REL (REL21003)  
    • Solicitude prestación económica traballadoras autónomas (REL21009) 
    • Decl. titular fogar inex. posto compatible (REL21103)  
    • Solicitar IRPF voluntaria (PDR0002) 
    • Comunicación de datos ao pagador (PDR0000 - MODELO 145) 
 • Documentación tramitación invalidez y fallecimiento 
  • Certificado de salarios para Contingencias Profesionales (IMS10001) 
  • Formulario de Incapacidad (INC-17) 
  • Formulario Supervivencia 
  • Euskera 
   • Kontingentzia Profesionaletarako soldaten ziurtagiria (IMS10001) 
  • Gallego 
   • Certificado de salarios para Continxencias Profesionais (IMS10001)  
 • Impresos solicitud prestaciones especiales 
  • Solicitud CPE1000 Ayuda social 
  • Solicitud CPE2000 Ayuda estudios hijos pensionista 
  • Solicitud CPE3000 Ayuda a viudos-as 
  • Solicitud CPE4000 Ayuda huérfano 
  • Solicitud CPE5000 Ayuda desempleo 
  • Solicitud CPE6000 Ayuda social TA 
  • Solicitud CPE7000 Ayuda a viudo para huérfano 
 • Documentación enfermedad profesional 
  • Solicitud datos tramitación Enfermedad Profesional - Autoaseguradoras (CP10001-ATA) 
  • Solicitud datos tramitación Enfermedad Profesional (CP10001) 
  • Decl. de accidente de tráfico in-itinere, desplazamiento, de responsabilidad civil (INV0001) 
  • Carta autorización trabajador Información médica (IMS0003) 
  • Euskera 
   • Datuen eskaera izapideak LG Autoaseguratzaileak (CP10001-ATA) 
   • Datuen eskaera izapideak LG (CP10001) 
   • Deklar. trafiko istripua in-itinere edo lekuald. edo erantz. zibila (INV0001) 
   • Informazio medikoa baimentzen duen langilearen gutuna (IMS0003) 
  • Gallego 
   • Inf. requirida á empresa para a notificación do parte de enfermidade profesional (CP10001-ATA)  
   • Información requirida á empresa para a notificación do parte de enfermidade profesional (CP10001) 
   • Decl. de accidente de tráfico in-itinere ou desprazamento ou de responsabilidade civil (INV0001) 
   • Carta autorización traballador información médica (IMS0003) 
 • Documentación prestación económica cuidado menores cáncer o enfermedad grave 
  • Solicitud cuidado menores (CUME F1) 
  • Declaración trabajador cuenta propia (CUME F2) 
  • Declaracion de empresa sobre reduccion jornada (CUME F3) 
  • Acuerdo entre los progenitores (CUME F4) 
  • Certificado empresa (CUME F5) 
  • Declaración médica (CUME F6-A) 
  • Euskera 
   • Adingabeen zaintza eskaera (CUME F1) 
   • Norberaren kontura (CUME F2) 
   • Lanaldi-murrizketaren inguruko enpresaren deklarazioa (CUME F3) 
   • Gurasoen arteko hitzarmena (CUME F4) 
   • Enpresa ziurtagiria (CUME F5) 
   • Adierazpen medikoa (CUME F6-A) 
  • Gallego 
   • Solicitude coidado menores (CUME F1) 
   • Declaración traballador conta propia (CUME F2) 
   • Declaración de empresa sobre redución xornada (CUME F3) 
   • Acordo entre proxenitores (CUME F4) 
   • Certificado de empresa (CUME F5) 
   • Declaración médica (CUME F6-A) 
 • Documentación empleados del hogar 
  • Certificado de empresa (PDR0005-B) 
  • Solicitud alta, baja o modificación de datos (TA.2/S-138) 
  • Solicitud alta, baja o modificación de datos a instancia del trabajador (TA.2/T-138) 
  • Solicitud de inscripción en la Seguridad Social (TA.6) 
  • Solicitud de alta, baja o modificación cuenta de cotización (TA.7) 
  • Euskera 
   • Enplegu-emailearen kotizazioen ziurtagiria (Etxeko langileak) (PDR0005-B) 
   • Datuen alta, baja edo aldaketa eskaera (TA.2/S-138) 
   • Gizarte Segurantzako izen-emate eskaera (TA.6) 
   • Kotizazio kontuko alta, baja edo aldaketa eskaera (TA.7) 
  • Gallego 
   • Certificado de cotizacións do empregador (Empregados fogar) (PDR0005-B) 
   • Solicitude de alta, baixa ou variación de datos (TA.2/S-138) 
   • Solicitude de inscrición na Seguridade Social (TA.6) 
   • Solicitude de alta, baixa ou modificación conta de cotización (TA.7)